19.08 +22...+24°Сдожди
20.08 +23...+25°Сдожди
21.08 +27...+29°С 
22.08 +28...+30°С 
23.08 +28...+30°С